Odborný seminář s polními ukázkami: Meziplodinové směsi – zásady pro jejich úspěšné pěstování

Meziplodinové směsi – zásady pro jejich úspěšné pěstování Odborná témata: Význam meziplodin a správné zařazení v osevních postupech, nové perspektivní druhy. (Petr Robotka, Martina Poláková, PRO SEEDS s.r.o.) Praktické zkušenosti s pestrými meziplodinovými směsmi a inovativní technologie v zemědělství. (Rostislav Mátl, DVP Agro a.s.) Představení Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. - SIUZ. (Martina Poláková)   Polní …

Zdarma

Skupinová akce: Kompost s použitím dřevní štěpky

Bratčice 106, 66467 Bratčice 106, 66467, Bratčice, Jihomoravský

Pozvánka Zveme Vás na skupinovou akci: Kompost s použitím dřevní štěpky. Akce se bude konat 14.4.2022 v Bratčicích (Bratčice 106, 66467) od 13:00. Program: 13:00 - 13:30 Rostislav Mátl (DVP Agro a.s.) Kompost namíchaný v jednotlivých variantách. Proč kompost u nás? 13:30 - 14:00 Vlastimil Helma (AgroKrůt, s.r.o.) Seznámení s obsahem kompostu a rozbory jednotlivých …

Zdarma

Den otevřených dveří: Zhodnocení ukončení vymrzajících meziplodin.

Bratčice myslivna Bratčice 237, Bratčice, Jihomoravský

Kliknutím zobrazíte pozvánku.   "Zhodnocení ukončení vymrzajících meziplodin." Program: 10:00 Zahájení - registrace a občerstvení 10:30 - 11:00 Rostislav Mátl, DVP Agro a.s. Založení a ukončování porostu vymrzajících meziplodin- prezentace s fotografiemi 11:00 - 11:30 doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., MENDELU Hodnocení a produkce biomasy meziplodinové směsi a vybraných půdních vlastností (ukázka polního pokusu s …

Zdarma

Den otevřených dveří: Přímé setí kukuřice do vymrzlých meziplodin

Bratčice myslivna Bratčice 237, Bratčice, Jihomoravský

Kliknutím zobrazíte pozvánku DVP Agro Vás zve, na den otevřených dveří: Přímé setí (nejen) kukuřice do vymrzlých meziplodin. 4.5.2022 středa Program: 10.00 - 10.30 | Prezentace účastníků. 10.30 – 11.00 | Rostislav Mátl (DVP Agro a.s.) Zahájení, Prezentace přímé setí do vymrzlých meziplodin. Přímé setí do posklizňových zbytků předpolidny. 11.00 – 11.45 | PhDr. Lucia …

Zdarma

Den otevřených dveří: Hnojení digestátem a dynamika dusíku v porostu kukuřice, seté do různě ukončených porostů meziplodin.

Kliknutím zobrazíte pozvánku Den otevřených dveří: Hnojení digestátem a dynamika dusíku v porostu kukuřice, seté do různě ukončených porostů meziplodin. 10.00 – 10.30 Registrace 10.30 – 11.00 Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (Mendelu) Zpracování půdy a změny fyzikálních vlastností půdy.  11.00 – 11.30 Rostislav Mátl (DVP Agro) Dynamika živin, bakterie a houby v p ůdě, organizace …

Zdarma