Naše zemědělství Plodiny

Řepka a kukuřice s pohledem na sucho

Reaguji konkrétně na článek z tisku viz odkaz:
https://sichtarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=710854

Setkáváme se  s názory o tom, že řepka a kukuřice jsou mělce kořenící plodiny, které vysušují půdu. S tímto musím nesouhlasit, pokud je půda v pořádku.

Řepka jako předplodina je výborná a po ní je i v suchých létech lepší úroda pšenice i kukuřice, v porovnání s cukrovkou nebo ječmenem.
Co se týká hloubky kořenů, tak kukuřice i řepka jsou plodiny které koření běžně 1,5 m hluboko viz odkaz:
https://www.vurv.cz/index.php?p=publikace&id=1704822&site=vyzkum

Hlavním problémem sucha není to, co se pěstuje (jestli je to řepka, kukuřice nebo cokoliv jiného), ale problém je stav půdy a pokryv půdy v době, kdy máme sklizenou hlavní plodinu.
Musíme se snažit o to, aby na pozemku bylo co možná po největší část roku půda zakrytá nějakou plodinou a nebo meziplodinou, která zajistí prokořenění půd do hloubky a tím i nakrmení půdního života (ve zdravé půdě na ha je cca 7 tun bakterií, mikroorganismů a živočichů).
Tento život nám pomáhá držet půdu v kondici.
U půdy, která je v pořádku, jsou póry cca přes 50%, když bereme profil do 1m hloubky, tak se tam vleze hodně vody v momentě, kdy napadne nějaká přívalová srážka.
Toto je podle mě hlavní možnost, jak zadržet vodu v krajině.

Rostliny, které potom z této vody vegetují nám pomáhají ochlazovat transpirací vody z listů.
Lány polí takto ochlazují plochy a děje se tak i když je tam kukuřice nebo řepka.

Tak znova zdůrazňuji plodina není problém, ale problém je, že musíme mít celoročně co nejvíce ploch zelených nebo alespoň pokrytých plodinami tak, aby nevysychala voda a neohřívaly se hnědé a černé plochy které přispívají k oteplovaní zeměkoule.
Ohledně dotací spojovanou s těmito plodinami jsem takového názoru: Když by nebyly dotace celoevropsky a zajistilo by se, aby sem do EU nepřišlo nic ze zemí, kde dotace jsou nějakou formou, tak by potraviny byly za ceny tržní a pěstovalo by se prostě to, o co je zájem. Chtělo by to vymyslet, aby byli zemědělci motivováni k intenzivnímu pracování s meziplodinami, aby nezůstávala plocha bez pokryvu.

Řepce a kukuřici zdar.
A doufejme, že nám zaprší a v našich půdách, které se snažíme udržovat v kondici a snažíme se tu kondici i zlepšovat, se voda udrží.

S pozdravem Mátl R.