Jak začít s regenerativním zemědělstvím?

1.

1. Začít

Z teoretické přípravy přejít na praktickou. Nebát se chyb, zároveň se jim snažit vyhnout, pokud je ta možnost se poučit z chyb u ostatních (například těch našich.)

2.

2. Připravit půdu pro bezorebné zpracování (no till).

Pro půdu, která byla obhospodařována konvenčním zemědělstvím doporučujeme začít postupně, aby si půda zvykla a nebyl větší pokles výnosů.

Například střídáním způsobu strip till a no till.
My jsme zaseli plodinu notill, po sklizni jsme zaseli meziplodinu strip till (secí stroj s radličkami) a poté do vymrzlé meziplodiny zaseli notill.

3.

3. Zařazovat meziplodiny.

Přistupovat k meziplodinám jako k hlavní plodině. (Zasetí secím strojem, neřešit setí rozmetadlem).
Vybírat vhodné směsi. Určitě doporučujeme více komponentů do směsi meziplodin. (trávovité plodiny – dodávají cukry, brukvovité – spotřebovávají zbytkový dusík a dusík vytvořený leguminózami, leguminózy – dodávají dusík).

4.

4. Šetřit naftu.

Nedělat zbytečné pracovní úkony a nechat pracovat žížaly a další mikroorganismy.

5.

5. Pěstování plodin společně.

Abychom podpořili spolupráci rostlin, pěstujeme například pšenici (směs více druhů pšenic) a pelušku, řepku a směs pomocných plodin. Pro lepší strukturu půdy, pro rozvoj mykorhizy a dodání dusíku leguminózami.