Plodiny

Jaké plodiny pěstujeme?

(pěstujeme i množitelský porost, ale nejsme prodejci osiva)

Na námi obdělávaných polích můžete najít tyto plodiny:  pšenice, ječmen, žito, kukuřice, čirok, hořčice, slunečnice, cukrová řepa, pohanka, řepka olejka, mák jarní, svazenka, světlice barvířská neboli saflor, mužák prorostlý.

Obhospodařujeme také pozemky s trvalými kulturami: Meruňkové a broskvové sady, topoly. Máme několik travních ploch na senoseč.

Ve spolupráci s agrární komorou a výzkumným ústavem pícninářským v Troubsku jsme zahájili testování bohatě druhých směsí pro zelený úhor, který podpoří udržování vody v krajině.

Po sklizni hlavních plodin zařazujeme setí meziplodin a to je například svazenka, pohanka, jetel, vikev, bob, čočka, hořčice.

Ve videu je ukázka naší 15 komponentové směsi meziplodin. 
– Řeřicha, lnička, svazenka vratičolistá, světlice barvířská, slunečnice, jetel perský, jetel šípový, jetel alexandrijský, ředkev olejná, ředkev čínská, oves nahý, vikev jarní, pelíšku jarní, bob, mastňák habešský.

Do půdních bloků jsme zařadili biopásy. Jedná se o pás v poli různých velikostí, kde je zaseta směs plodin do které se nezasahuje. Může tak sloužit živočichům k migraci, či být zdrojem potravy.

Pšenice

Triticum aestivum
Pěstujeme pšenici ozimou i jarní. Je to jedna z nejrozšířenějších obilnin na světě (po kukuřici a rýži). U nás na polích se pěstuje v součtu bloků na největší výměře.

Pohanka

Fagopyrum esculentum

Pohanka

Cukrová řepa

Beta vulgaris

Cukrová řepa od nás putuje do cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou, že které se zpracovává Korunní cukr.

Řepka olejka

Brassica napus

Slunečnice

Helianthus

Slunečnice má zajímavý známý jev natáčení ke Slunci. Pokud si, ale všímáte, tak je to pravda jen na půl. Poupata tuto schopnost mají, avšak staré slunečnice zůstávají již natočené na východ.

Kukuřice

Zea Mays

Kukuřici pěstujeme na siláž, mokré zrno a na zrno do potravinářství.

Kukuřice v potravinářství se využívá pro škrob mouku nebo krmivo pro zvířata a podobně. A protože z větší části pěstujeme kukuřici jako energetickou rostlinu, můžete se podívat zde, jaký je její přínos v této oblasti.

Pískavice řecké seno

Trigonella foenum-graecum

Používá se jako koření. Pískavice je dobrá na trávení.

Mužák prorostlý

Silphium perfoliatum

Je to trvalá bylina. Můžete ji najít na poli v Rajhradě. Doporučujeme si přečíst více zde.

Mužák prorostlý

Mák modrý

Papaver Somniferum

Směsi pro opylovače

Jetel inkarnát

Trifolium incarnatum

Je druh jetelu z čeledi bobovitých. Má oslnivou červenou barvu květu. Je to jednouletá (občas dvouletá) bylina dorůstá výšky 20 – 50 cm.

Pěstuje se jako čistá kultura nebo v lučních směsích, Lze ho využít jako předplodinu, meziplodinu, jarní pícninu nebo i na zelené krmení. Setí začíná brzy na jaře, první květy se ukazují v první polovině května.

Tato bylina nadchne i včelaře. Poskytuje včelám nektar i pyl. Včelstva v blízkosti jetele zvyšují výnos semen až o 30 – 40 %. Využívá se i v zelinářství, jelikož jetel inkarnát odpuzuje běláska zelného.

Žito

Secale

Světlice barvířská

Carthamus tinctorius

Světlice barvířská neboli Saflor se používá jako barvivo, my ji pěstujeme pro osivo.

Svazenka

Phacelia tanacetifolia