Pozemky

Prodej

Pokud zvažujete prodej pozemku, určitě se neváhejte ozvat. Uděláme Vám cenovou nabídku.

Často se stává, že Vás o odkoupení Vašich pozemků žádá řada překupníků prostřednictvím dopisů. Někdy nabídky nejsou moc výhodné, proto je lepší zkusit oslovit někoho, kdo má k půdě vztah a víte, že dáváte svou půdu do dobrých rukou. Nebo alespoň si můžete ověřit cenovou nabídku i od někoho jiného.

V případě zájmu se obracejte na kontakt:

Marie Mičová
tel: +420 777 916 160
email: marie.micova@dvpagro.cz

Jak funguje prodej přes oslovení z dopisů?
Často je to překupnická společnost, která prodej bez problémů zařídí. Vaši prodanou půdu poté nabízí za aktuální tržní cenu (často vyšší než byla cenová nabídka pro odkoupení od původního vlastníka) zemědělským společnostem, která na pozemcích hospodaří.

Prodej půdy jiné zemědělské společnosti než která na ní hospodaří?
Vždy je lepší oslovit přímo zemědělskou společnost, která na půdě přímo hospodaří a se kterou máte případně pachtovní smlouvu. Pokud půdu z půdního bloku odkoupí jiný zemědělec, tak to také není velký problém. Probíhají poté dohody mezi zemědělci o vydání koupené výměry. Pozemek nebo jen jeho výměra na obhospodařování se pak vydá ve vhodné lokalitě (znamená to tedy, že ne vždy přímo prodaná půda se začne obdělávat někým jiným, ale zvětší se výměra půdního bloku tam, kde je pro oba zemědělce výhodné posunout hranice zemědělského bloku).

Pacht

Pokud vlastníte půdu, ale nemáte čas ji využít a měli byste zájem ji propachtovat, je možnost se s námi domluvit na uzavření pachtovní smlouvy.

V případě zájmu se obracejte na kontakt:

Marie Mičová
tel: +420 777 916 160
email: marie.micova@dvpagro.cz