Biopásy

Do půdních bloků jsme zařadili biopásy. Jedná se o pás v poli různých velikostí, kde je zaseta směs plodin do které se nezasahuje. Může tak sloužit živočichům k migraci, či být zdrojem potravy.