Videa

Videa polních ukázek i rozhovory

Přímé setí pšenice ozimé a pelušky ozimé do vzrostlé meziplodiny.

Přímé setí pšenice ozimé a pelušky ozimé do vymrzajících meziplodin. Meziplodina obsahuje 15 komponentů.

Půdcast #11 – Rostislav Mátl o praxi pěstování meziplodin v DVP Agro

Do jedenácté epizody Půdcastu přijal naše pozvání pan Rostislav Mátl ze zemědělského podniku DVP Agro a.s. z Bratčic na Brněnsku. DVP Agro hospodaří na tisíci pěti stech hektarech, z nichž několik stovek vede v regenerativním režimu. Již pár let proto upíná pan Mátl svou pozornost k meziplodinám a technologiím jako no-till a strip-till. Hojně experimentuje s nekonvenčními postupy, spolupracuje s univerzitou i osiváři a nebojí se veřejně sdílet své dobré i špatné zkušenosti. Co ho motivuje k odpovědnému přístupu k půdě? Jaké směsi meziplodin se mu osvědčily? Co by poradil zemědělcům, kteří teprve přemýšlejí o tom, zda začít s regenerativním zemědělstvím? A dává to všechno smysl i ekonomicky? Nechte se inspirovat zkušeností pana Mátla a DVP Agro, která je v českých podmínkách opravdu unikátní a bohatá.

Ukončení meziplodin.

Ukázka různých způsobů ukončení meziplodin.

Jak dopadl porost po různých způsobech ukončení meziplodin.

Na poli se meziplodina nechá až do výsevu kukuřice. Kukuřice se zaseje na část plochy bezorebně přímo do nezoraného pole se zbytky meziplodin. Ty chrání povrch půdy před odnosem ornice při přívalových deštích. Zbytky vymrzlých meziplodin pak slouží jako potrava pro mikroorganismy a žížaly.“