Jetel inkarnát

Jetel inkarnát (Trifolium incarnatum) je druh jetelu z čeledi bobovitých. Má oslnivou červenou barvu květu. Je to jednouletá (občas dvouletá) bylina dorůstá výšky 20 – 50 cm.

Pěstuje se jako čistá kultura nebo v lučních směsích, Lze ho využít jako předplodinu, meziplodinu, jarní pícninu nebo i na zelené krmení. Setí začíná brzy na jaře, první květy se ukazují v první polovině května.

Tato bylina nadchne i včelaře. Poskytuje včelám nektar i pyl. Včelstva v blízkosti jetele zvyšují výnos semen až o 30 – 40 %. Využívá se i v zelinářství, jelikož jetel inkarnát odpuzuje běláska zelného.