O nás

dříve jsme byli zemědělské družstvo vlastníků půdy se sídlem v Rajhradě. Od července 2016 se z nás stala akciová společnost DVP Agro a.s.

Hospodaříme na půdě o celkové výměře přes 832 ha hlavně v oblasti Rajhradska a Židlochovicka. Náplň naší činnosti je pěstování a prodej zemědělských produktů. Používáme nové technologie a zajímáme se o různé postupy v zemědělství.

Naší prioritou je zdravá půda a udržení vody v krajině.

Jaké je naše zemědělství?

Biopásy

Do půdních bloků jsme zařadili biopásy. Jedná se o pás v poli různých velikostí, kde je zaseta směs plodin do které se nezasahuje. Může tak sloužit živočichům k migraci, či být zdrojem potravy.

Máme krmné i nektarodárné biopásy.

Nektarodárné biopásy, Svazenka v květu

Spolupráce s cukrovarem

Do cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou dodáváme cukrovou řepu. V roce 2015 byla naše produkce řepy druhá nejvyšší v ČR.

v obchodech můžete koupit jako Korunní cukr.

Software Agri plan

Monitorovací systém od Agri Precision

Využíváme monitorovací systém od Agri Precision a navigaci RTK, kdy je zajištěna největší přesnost.

Dále využíváme aplikaci ITineris, kde můžeme sledovat jednotlivé práce i stroje na půdních blocích.

Spolek pro regenerativní zemědělství:

Spolek byl založen na den půdy 5. prosince 2022. Cílem spolku je sjednotit zemědělce a odborníky, kteří se zajímají a aplikují regenerativní principy v zemědělství.
https://www.regenerative.cz

Spolupráce se spolkem SIUZ

Činností spolku je adaptovat zemědělskou politiku a propojit ji s praxí tak, aby zajišťovala principy pro udržitelné, ekologicky šetrné, zároveň produkční a konkurenceschopné zemědělství a utvářela vizi pro funkční zemědělský systém v dlouhodobém časovém horizontu.

Cílem je navrhovat vhodná funkční řešení a dojednání podmínek včetně legislativních změn, které by umožnily plošné uplatnění precizních technologií v rámci českých farem. Čím dříve budou moci zemědělci využívat precizní zemědělství, tím budou v budoucnu konkurenceschopnější.

Chráníme čejku chocholatou

Na našich polích ve Vranovicích hnízdí ohrožený druh čejky chocholaté. Na místech je vyseta směs pro opylovače a tak se zpracováním půdy čejka neohrožuje.

Zařazování Meziplodin

Zvýšili jsme zařazování meziplodin do osevního plánu, abychom zabránili ohřívání země a  zvýšili obsah humusu a organické hmoty v půdě. Tím že bude půda do hloubky prokořeněná, tak bude zadržovat vodu v krajině, která nejspíše bude přicházet formou vyjímečných přívalů a na toto musíme naše půdy postupně připravovat.

Zkoušíme vysévat různý poměr druhů meziplodin. Každá plodina ovlivňuje podmínky v půdě pro nadcházející plodiny.

Účastníme se teoretických diskuzí i polních setkání ohledně správného postupu a s naší zkušeností se snažíme použít, co nejlépe v praxi.

Myslíme si, že je to zajímavé téma, které je důležité nejen pro zdravou půdu a ikdyž to není zrovna nejlevnější záležitost, tak spousta zemědělců začínají meziplodiny zařazovat do osevního plánu a to nás těší.

Spolupráce s bioplynovou stanicí v Bratčicích

Dodáváme energetické plodiny, které procesem v bioplynové stanici vytváří elektřinu, která se využívá až do 6400 domácností – 16 000 osob. Odpovídá 5 městům jako je Rajhrad nebo 22 vesnic jako jsou Bratčice

biodiverzita Biopásy Kompost meziplodina meziplodiny Mužák prorostlý Mák Pohanka Provozovna Silphia perfoliatum skupinová akce sucho Světlice barvířská video Včely živá půda