O nás

Zdravíme Vás,

dříve jsme byli zemědělské družstvo vlastníků půdy se sídlem v Rajhradě. Od července 2016 se z nás stala akciová společnost DVP Agro a.s.

Hospodaříme na půdě o celkové výměře přes 832 ha hlavně v oblasti Rajhradska a Židlochovicka. Náplní naší činnosti je pěstování a prodej zemědělských produktů. Používáme nové technologie a zajímáme se o různé postupy v zemědělství.

Naší prioritou je zdravá půda a udržení vody v krajině.

Jaké je naše zemědělství?

Biopásy

Do půdních bloků jsme zařadili biopásy. Jedná se o pás v poli různých velikostí, kde je zaseta směs plodin do které se nezasahuje. Může tak sloužit živočichům k migraci, či být zdrojem potravy.

Máme krmné i nektarodárné biopásy.

Nektarodárné biopásy, Svazenka v květu

Spolupráce s cukrovarem

Do cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou dodáváme cukrovou řepu. V roce 2015 byla naše produkce řepy druhá nejvyšší v ČR.

v obchodech můžete koupit jako Korunní cukr.

Software Agri plan

Monitorovací systém od Agri Precision

Využíváme monitorovací systém od Agri Precision a navigaci RTK, kdy je zajištěna největší přesnost.

Dále využíváme aplikaci ITineris, kde můžeme sledovat jednotlivé práce i stroje na půdních blocích.

Spolupráce se spolkem SIUZ

Činností spolku je adaptovat zemědělskou politiku a propojit ji s praxí tak, aby zajišťovala principy pro udržitelné, ekologicky šetrné, zároveň produkční a konkurenceschopné zemědělství a utvářela vizi pro funkční zemědělský systém v dlouhodobém časovém horizontu.

Cílem je navrhovat vhodná funkční řešení a dojednání podmínek včetně legislativních změn, které by umožnily plošné uplatnění precizních technologií v rámci českých farem. Čím dříve budou moci zemědělci využívat precizní zemědělství, tím budou v budoucnu konkurenceschopnější.

Chráníme čejku chocholatou

Na našich polích ve Vranovicích hnízdí ohrožený druh čejky chocholaté. Na místech je vyseta směs pro opylovače a tak se zpracováním půdy čejka neohrožuje.

Zařazování Meziplodin

Zvýšili jsme zařazování meziplodin do osevního plánu, abychom zabránili ohřívání země a  zvýšili obsah humusu a organické hmoty v půdě. Tím že bude půda do hloubky prokořeněná, tak bude zadržovat vodu v krajině, která nejspíše bude přicházet formou vyjímečných přívalů a na toto musíme naše půdy postupně připravovat.

Zkoušíme vysévat různý poměr druhů meziplodin. Každá plodina ovlivňuje podmínky v půdě pro nadcházející plodiny.

Účastníme se teoretických diskuzí i polních setkání ohledně správného postupu a s naší zkušeností se snažíme použít, co nejlépe v praxi.

Myslíme si, že je to zajímavé téma, které je důležité nejen pro zdravou půdu a ikdyž to není zrovna nejlevnější záležitost, tak spousta zemědělců začínají meziplodiny zařazovat do osevního plánu a to nás těší.

Spolupráce s bioplynovou stanicí v Bratčicích

Dodáváme energetické plodiny, které procesem v bioplynové stanici vytváří elektřinu, která se využívá až do 6400 domácností – 16 000 osob. Odpovídá 5 městům jako je Rajhrad nebo 22 vesnic jako jsou Bratčice

Biopásy dotace kukuřice meziplodina Mužák prorostlý Mák Pohanka Provozovna Silphia perfoliatum sucho Světlice barvířská Včely řepka