Naše zemědělství

Biopásy

Ve spolupráci s městy, obcemi a myslivci jsme vyseli nektarodárnou směs, do které se nebude zasahovat a bude v zemědělském bloku sloužit jako zdroj potravy nebo záchytný bod pro různé živočichy. Biopásy přispívají k rozmanitosti zemědělské krajiny a zvyšují biodiverzitu na obhospodařovaných polích. Jedná se v podstatě o úhorové hospodaření na přesně definované ploše, s vysetím …

Continue Reading