Naše zemědělství

Biopásy

Ve spolupráci s městy, obcemi a myslivci jsme vyseli nektarodárnou směs, do které se nebude zasahovat a bude v zemědělském bloku sloužit jako zdroj potravy nebo záchytný bod pro různé živočichy.

Biopásy přispívají k rozmanitosti zemědělské krajiny a zvyšují biodiverzitu
na obhospodařovaných polích. Jedná se v podstatě o úhorové hospodaření na přesně definované ploše, s vysetím stanovené směsi. Takovýto „ostrůvek“ nerušené zeleně má velký význam zejména pro bezobratlé živočichy, kteří mají v dnešní zemědělské krajině často problémy s migrací. Biopásy poskytují hmyzu záchytná místa, přes která se může pohybovat. Zvýšení počtu bezobratlých živočichů spolu s vhodným složením směsi pro biopás pak tvoří lákavou potravní nabídku pro ptáky. Biopás poskytuje rovněž úkryt i pro další drobné polní živočichy.