Naše zemědělství Plodiny

Meziplodiny

Zvýšili jsme zařazování meziplodin do osevního plánu, abychom zabránili ohřívání země a  zvýšili obsah humusu a organické hmoty v půdě. Tím že bude půda do hloubky prokořeněná, tak bude zadržovat vodu v krajině, která nejspíše bude přicházet formou vyjímečných přívalů a na toto musíme naše půdy postupně připravovat.