Naše zemědělství

Živá půda

Hezké shrnutí našich zemědělských cílů si můžete přečíst v článku Živé půdy.

DVP Agro: V hlavní roli meziplodiny

Společnost DVP Agro je důkazem, že opatření pro půdu nejsou pouze pro ekologické zemědělce hospodařící na menší rozloze. Na jižní Moravě mají celkem i se sesterskými podniky 1530 hektarů orné půdy, na které uplatňují protierozní opatření od výsevu meziplodin přes podsevy až po čejkoviště a biopásy…

Živá půda